จองคอร์ส

ชื่อคอร์ส
ชั่วโมงเรียน
ราคา
เคมีม.4-6 เพิ่มเกรดและตะลุยโจทย์เตรียมสอบแข่งขัน
2
500 ฿
ยอดรวม 535 ฿ (Vat 7%: 35 ฿)

เงื่อนไขการบริการ

กรุณาอ่านและยอมรับเงื่อนไขการบริการ