รับติวสอบนายร้อย กวดวิชาเตรียมทหาร ติวออนไลน์

รับติวสอบนายร้อย จปร. กวดวิชาเตรียมทหาร ติวออนไลน์ ติวตัวต่อตัว เลือกเวลาเรียนได้

ติวสอบนายร้อย กวดวิชาเตรียมสอบทหาร

ติวสอบนายร้อย กวดวิชาเตรียมทหารทาง Sorndee.com เว็บไซต์สอนออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมติวเตอร์เก่ง ๆ ไว้มากที่สุด ก็ได้จัดหลักสูตรติวสำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบนายร้อย จปร. ซึ่งเป็นการสอนออนไลน์ผ่านระบบ video chat ซึ่งจะมีติวเตอร์ผู้เชียวชาญมาช่วยสอนออนไลน์สดแบบตัวต่อตัว

เตรียมความพร้อมเพื่อสอบนายร้อย จปร.

การสมัครเข้ารับราชการทหารสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ทั้งตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้าง แต่ทั้งนี้ก่อนที่สมัครควรสำรวจดูความพร้อมของตนเองด้วยว่าตรงตามคุณสมบัติที่ทางกองทัพบกกำหนดหรือไม่เพราะนอกเหนือจากการสอบภาควิชาการแล้วยังมีการทดสอบร่างกาย อาทิ การว่ายน้ำ ด้านสุขภาพจิต และมีการสอบสัมภาษณ์ เรียกว่าต้องสมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพราะการเป็นทหารต้องได้รับการฝึกอย่างหนัก จึงต้องเป็นผู้มีความอดทน เข้มแข็งแล้วยังต้องมีสติปัญญา มีความซื่อสัตย์ เสียสละและพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจริยธรรมและคุณธรรมอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือที่เรียกกันทั่วไปว่านายร้อย จปร.นั้น ในส่วนของข้อสอบภาควิชาการจะมีการสอบวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม และยังมีการทดสอบด้านพลศึกษา อีกด้วย ดังนั้น ผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีเวลาเตรียมตัวเองให้พร้อมในทุกด้าน ออกกำลังกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ ฝึกว่ายน้ำ ต้องมีความขยันและใฝ่หาความรู้ทั้งจากตำราเรียน และอาจหาติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญมาช่วยสอนแนะแนวเทคนิคการสอบให้ผ่านก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยได้มาก  สำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบแล้วจะได้เข้าไปศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร 2 ปี และหลังจากนั้นจะได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอีก 5 ปี จึงจะสำเร็จการศึกษาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการต่อไป

ติวสอบนายร้อย กวดวิชาเตรียมทหาร

หากมีข้อสงสัยหรือติดขัดตรงจุดใดผู้เรียนสามารถซักถามได้ทันทีกับติวเตอร์ที่พร้อมจะให้คำชี้แนะ  อีกทั้งสามารถควบคุมค่าใช้จ่าย เลือกตารางเรียนและติวเตอร์ที่ตนชอบได้อีกด้วย 

อยากติวอะไร ?

หรือ สอบถามติวเตอร์แต่ละท่านได้เลย