คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้เรียน

ทั่วไป

Sorndee คืออะไร?

  • Sorndee คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนกับติวเตอร์ผ่านระบบสอนสดผ่านระบบ Video Chat ซึ่งผู้สอน สามารถสอนที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

การสมัครเรียน

ฉันจะสมัครเป็นนักเรียนที่ Sorndee ได้อย่างไร?

  • สมัครได้เอง เริ่มจากสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยลงข้อมูลชื่อ-นามสกุล อีเมล และเบอร์โทร

ฉันจะติดต่อกับติวเตอร์ก่อนสั่งซื้อ Course ได้หรือไม่?

  • การได้คุยกับติวเตอร์ก่อนสั่งจอง Course ถือว่าเป็นการวางแผนที่ดี ผู้สนใจ สามารถสอบถามกับติวเตอร์ผ่านระบบ Chat พูดคุยที่เราเตรียมไว้ให้ในหน้า Profile ติวเตอร์แต่ละคนได้เลย

ฉันกำหนดตารางเรียนได้เองหรือไม่?

  • นักเรียนสามารถวันและเวลาเรียนได้เอง โดยดูจากตารางสอนที่ติวเตอร์แต่ละท่านว่าง เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว ระบบจะล๊อคไว้ให้นักเรียนโดยอัตโนมัติ

การชำระเงิน

ฉันจะต้องจ่ายค่า Course เมื่อไหร่?

  • นักเรียนที่สั่งซื้อ Course จะต้องจ่ายค่าสอนก่อนเริ่มเรียน หากได้ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่แจ้งไว้ในใบสั่งซื้อแล้ว จากนั้นให้นักเรียนยืนยันการชำระเงิน เมือยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะล๊อคเวลาเรียนที่นักเรียนเลือกไว้ให้

การเรียน

มีการแจ้งเตือนหรือไม่ หากมีข้อความจากติวเตอร์?

  • เรามีระบบ Alert ให้ผ่านเว็บไซต์ และมีแจ้งผ่าน Email ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีข้อความจากติวเตอร์ และเมื่อซื้อ Course แล้ว เรายังมีแจ้งเตือนก่อนเริ่มเรียนเป็นระยะๆ อีกด้วย เพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัว

ฉันประเมินการสอนได้หรือไม่?

  • ทันทีที่สอนเสร็จเรียบร้อย และ Course นั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะเป็นคนประเมินความพึงพอใจ และแสดงแสดงความคิดเห็นได้ตามเหมาะสม

เทคโนโลยี

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการเข้าเรียน?

นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ เพียงแค่มีโน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ ที่มีกล้องกับไมโครโฟน และจะต้องเชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ต และเปิด Website Sorndee.com ผ่าน Google Chrome เท่านั้น


รูปแบบการเรียน

ฉันจะเรียนกับติวเตอร์ได้อย่างไร?

เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ จะเป็นการเรียนสดกับติวเตอร์ผ่านระบบ Video Chat ที่สามารถแชร์หน้าจอของติวเตอร์ หรือขึ้นกระดานเป็นระบบข้อความ หรือจะเป็นการพูดคุยกันสดกับติวเตอร์ได้เลย


การติดต่อกับติวเตอร์

 

ฉันจะติดต่อกับติวเตอร์อย่างไร?

  • ติวเตอร์สามารถคุยกับนักเรียนผ่านระบบ Chat ที่เว็บไซต์ได้เลย

การขอยกเลิกการเรียน

ถ้าฉันเข้าเรียนสาย ควรทำอย่างไร?

  • กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้แจ้งติวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกเวลาเรียนเดิมและเลือกเวลาเรียนใหม่ แต่หากไม่มีการแจ้งและติวเตอร์รอสอนเป็นเวลาเกิน 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่มีการนัดหมายไว้ จะถือว่า การสอนเสร็จสิ้นแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินในภายหลังได้

หากมีปัญหาในเรื่อง Course ที่สั่งซื้อไว้ ฉันจะทำอย่างไร?

  • นักเรียนสามารถสอบถามผ่านติวเตอร์ท่านนั้นได้โดยตรง เพื่อหาทางออกในเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะเป็นการยกเลิกคืนเงิน หรือหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นระบบเว็บไซต์ล่ม เข้าติวไม่ได้ ระบบจะให้สิทธิ์ติวเตอร์เป็นคนยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเวลาเรียนใหม่ หรือเลือกนำเงินที่ชำระเข้ามาไปสั่งซื้อรายการอื่นๆ ต่อไป