คำถามที่พบบ่อยสำหรับติวเตอร์

คำถามที่พบบ่อยสำหรับติวเตอร์ (FAQs)

ทั่วไป

Sorndee คืออะไร?

Sorndee คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์เรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนกับติวเตอร์ผ่านระบบสอนสดผ่านระบบ Video Chat ซึ่งผู้สอน สามารถสอนที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต


การสมัครเป็นติวเตอร์

ฉันจะสมัครเป็นติวเตอร์ที่ Sorndee ได้อย่างไร?

 • สมัครได้เอง เริ่มจากสร้างบัญชีผู้ใช้ จากนั้นกรอกประวัติส่วนตัว บัญชีรับเงินค่าสอน

ฉันจะลงประกาศ Course ที่จะสอนได้อย่างไร?

 • เมื่อลงข้อมูลส่วนตัวครบแล้ว จากนั้นก็สามารถลงประกาศรับสอน อธิบายหลักสูตรที่จะสอน กำหนดระยะเวลาที่สอน และค่าสอนต่อ Course ได้เอง พร้อมกันนี้ ยังสามารถแนบไฟล์ประกอบการสอนเพื่อให้นักเรียนได้อ่านเพิ่มเติมได้

ฉันกำหนดตารางสอนได้เองหรือไม่?

 • ติวเตอร์สามารถกำหนดตารางสอนได้เองล่วงหน้าถึง 3 เดือน และสามารถปรับเปลี่ยนได้เองตลอดเวลา

ฉันจำเป็นต้องจบครูหรือไม่?

 • เนื่องจากเราเน้นการติวเข้ม เพื่อติวสดให้กับนักเรียน ซึ่งก็มีทั้งการติววิชาสามัญและการติววิชาชีพ เราจึงยินดีรับติวเตอร์ที่มีความสามารถในการถ่ายถอด อาจจะเป็นนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ขึ้นไป หรือท่านที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด ฯลฯ เราจึงรับทั้งหมดไม่เฉพาะกับท่านที่เป็นครูเท่านั้น

การชำระเงิน

ฉันจะได้รับค่าสอนเมื่อไหร่?

 • เราจะตัดจ่ายค่าสอนให้ติวเตอร์เดือนละ 2 รอบ คือรอบวันที่ 2 และวันที่ 14 โดยค่าติวที่สะสมไว้ สามารถดูได้จากเงินบัญชีของติวเตอร์เอง เมื่อ Login เข้าระบบ Dashboard ทั้งนี้ หากติวเตอร์มียอดเกิน 1000 บาทขึ้นไป จะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ด้วย

ฉันจะได้รับค่าสอนเท่าไหร่?

 • ติวเตอร์จะได้รับค่าสอนสูงถึง 70% ของทุกรายการที่สอน

การสอน

ฉันกำหนดอัตราค่าสอนได้เองหรือไม่?

 • ติวเตอร์สามารถกำหนดค่าสอนได้เอง และกำหนดชั่วโมงสอนได้เอง

มีการแจ้งเตือนหรือไม่ หากมีนักเรียนจองเรียน?

 • เรามีระบบ Alert ให้ผ่านเว็บไซต์ และมีแจ้งผ่าน Email ที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อ Course และเรายังมีแจ้งเตือนก่อนเริ่มสอนเป็นระยะๆ อีกด้วย

ใครเป็นคนประเมินการสอน?

 • ทันทีที่สอนเสร็จเรียบร้อย และ Course นั้นๆ เสร็จสิ้นแล้ว นักเรียนจะเป็นคนประเมินความพึงพอใจ และติวเตอร์สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้ตามเหมาะสม

เทคโนโลยี

ฉันต้องใช้อะไรบ้างในการสอน?

 • ติวเตอร์ สามารถสอนนักเรียนได้ทุกที่ เพียงแค่มีโน้ตบุ๊ค หรือคอมพิวเตอร์ ที่มีกล้องกับไมโครโฟน และจะต้องเชื่อต่อกับอินเตอร์เน็ต และเปิด Website Sorndee.com ผ่าน Google Chrome เท่านั้น

รูปแบบการสอน

ฉันจะสอนนักเรียนอย่างไร?

 • เมื่อเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ติวเตอร์จะสอนสดกับนักเรียนผ่านระบบ Video Chat ที่สามารถแชร์หน้าจอของติวเตอร์ หรือขึ้นกระดานเป็นระบบข้อความ หรือจะเป็นการพูดคุยกันสดกับนักเรียนได้เลย

การติดต่อกับนักเรียน

ฉันจะติดต่อกับนักเรียนอย่างไร?

 • ติวเตอร์สามารถคุยกับนักเรียนผ่านระบบ Chat ที่เว็บไซต์ได้เลย