ค้นหาติวเตอร์

ศิริพร เล็กเกียรติ์ขจร ค่ะ ชื่อเล่น ป้อม ค่ะ ขอส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้พิจารณาเพื่อสมัครเป็นติวเตอร์ภาษาลาวค่ะ ดิฉันเคยอาศัยอยู่ที่เวียงจันทร์ สปป. ลาว เป็นเวลา 16 ปีค่ะ เคยเรียนที่นั่นด้วย มั่นใจว่าจะสามารถทำงานนี้ได้ค่ะ
ตอนนี้ทำงานเป็นอาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก จบ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จาก รร.จปร. จบ ป.โท ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรียนภาษาเยอรมันที่ Bundessprachenamt Köln Deutschland ระดับ Stufe 3 ประมาณระดับ B2-C1
นางสาวอิชยสตรี วารีกุล อายุ 21ปี เรียนเอกอังกฤษ สอนอังกฤษได้ตั้งแต่ระดับ อนุบาลถึงมัธยมต้น เคยสอนเด็กระดับอนุบาล ประถมและมัธยมค่ะ สอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมขึ้นไป คณิตสอนอนุบาล ประถมต้นได้ค่ะ สามารถสอน greeting,conversation,gramma ได้เป็นตัวแทนแข่งขันโครงงาน development education ที่ประเทศมาเลเ...
จากประสบการณ์ทำงานที่เคยสอนพิเศษมา ทำให้ได้รู้ว่าการเรียนภาษาจีนนั้นไม่ยากถ้าหากเราตั้งใจและมุ่งมั่น เชื่อว่าทุกคนจะทำได้ถ้าหากเรายังมุ่งมั่นที่จะศึกษา
ชื่อ โสภัทรัตน์ สุวรรณสุข ชื่อเล่น เจ อายุ 23 ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย โดยเน้นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการติวเข้ม เพื่อสอบเข้ามหาวิท...
ชื่อ นางสาวกษิรา แก้วปลอด ชื่อเล่น ตาล อายุ 20 ปี กำลังศึกษาอยู่ที่มหาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี เคยสอนพิเศษตามบ้าน วิชาเคมี ทั้งมัธยมต้น มัธยมปลาย และ เตรียมสอบเข้า ระยะเวลามากกว่า 2 ปี -ประสบการณ์สอน สอนวิทยาศาสตร์ม.ต้น(คอสยาวสามปี) บดินทร์ 1 สอนวิทยาศาสตร์เตรียมสอบเข้าม.4 (...
ชื่อ น.ส.วรุณรัตน์ ถือเงิน ชื่อเล่น แอน อายุปีนี้25 ค่ะ แอนเรียนจบปริญญาตรี สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (วรรณกรรม)& วิชาโทภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในปี2561 ส่วนตัวแล้วเป็นคนนึงที่เคยไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย จนกระทั่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย แอนเริ่มเปิดใจกับการเรียนภาษาและพยายามค้นคว้าหา...
ตั้งใจและพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาที่ได้สะสมมาเป็นเวลาหลายปี และเอาประสบการณ์ที่ได้พบกับตัวเองมาถ่ายทอดเพื่อให้ใช้งานได้จริง
สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวโมรี คิดกล้า (โมรี) อายุ : 18 ปี รับสอนพิเศษน้องๆระดับมัธยมต้นที่สนใจจะปูพื้นฐานวิชาเคมี เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะ พี่สอบติด : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม (ลาดกระบัง) : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี (ธรรมศาสตร์) ตอนนี้พี่กำลังจะเข้าศึก...
พี่แบงค์นะคะ สอนวิชาชีววิทยาทั้งภาคไทยและทวิภาษาค่ะ รวมถึงวิชาในมหาวิทยาลัยอีกหลายวิชาเลยค่ะ แนวทางสอนของพี่จะเน้นการเรียนแบบเข้าใจถึงแก่นเพื่อให้น้องสามารถนำความรู้ไปดัดแปลงหรือต่อยอดได้เยอะแยะมากมาย เพราะเราลงทุนเรียนแล้วเราต้องได้กำไรจริงมั้ยเอ่ย :) ***น้องที่เรียนกับพี่สามารถทำคะแนนชีววิทยาได้ใ...
ประสบการณ์การสอนมากกว่า 10ปี สอนสนุก แก้ไขตรงจุด ออกแบบการสอนตรงใจผู้เรียน ไม่เครียด ไม่กดดัน รับฟังทุกปัญหา
-จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี -จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(พสวท.) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี -ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 และค่าย 2 -ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร โครงการฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ -สอบ ONET...
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ด้านงานออกแบบและจัดทำระบบเว็บไซต์ จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนรุ่นใหม่ที่สนใจด้านการออกแบบและเขียนระบบเว็บไซต์ ด้วยการสอนที่เอาใจใส่ ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง เข้าใจง่าย เน้นให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนมากที่สุด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงๆ
นส.ธันยามาศ ชลธิชานันทน์ ประถม สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง Bilingual มัธยมปลาย มัธยมวัดนายโรง วิทย์-คณิต Mini English Program มหาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิ่งเเวดล้อม ประสบการณ์ สอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเด็กประถม 2 ปีค่ะ เซ็นทรัลเวสเกต/พลัสมอล์/โลตัสไทร...
สวัสดีค่ะทุกคน ชื่อออมนะคะ ตอนนี้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอเนีย ณ เบลิกลีย์ ที่อเมริกา ด้วยทุนเต็มจำนวน ตอนนี้กำลังทำงานด้านมาร์เกตติ้งที่ศูนย์วิจัยที่เมืองเบลิกลีย์ค่ะ สามารถเข้าไปดูโปร์ไฟล์ที่ https://www.linkedin.com/in/aomchantalat/ ออมมีประสบการ์ณสอนภาษาอังกฤษมาสองปี สอนได้ท...
นางสาวสุดารัตน์. หลายแห่ง (ต้นมิ้น) เพศหญิง อายุ 19ปี เรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ปี2 เคยสอน เคมี ม.4-6 และเตรียมเข้าแพทย์ วิทย์ ม.3 และสอนติว O-net ม.3 วิทย์และคณิต สอน Biology และ Chemistryหลักสูตร IGCSE สอนคณิตศาสตร์ ม.ต้น 1-3 สอนเคมีเพื่อเตรียมเข้าเตรียมอุดดมและมหิดลวิท...
นาย พสิษฐ์ บุญสุภา กำลังศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 อายุ18ปี อาศัยอยู่ที่ หอพักศรัญญา3 425/1 ซอยเกกีงาม1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
สวัสดีค่ะ พี่ชื่อน้ำใส นะคะ ชื่อจริง พัชนิดา พูลเพิ่ม เป็นติวเตอร์กวดวิชาที่ Tutohomeloei จ.เลย เน้นสอนฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์ รับสอนพื้นฐาน สอนเพิ่มเกรด ติวสอบเข้าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ติวสอบO-NET สอบ PAT2 พร้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ทริคต่างๆมากมาย สนใจติดต่อที่ ฝากข้อความไว้...
สวัสดีค่ะ ยินดีรับสอนน้องๆทุกคนนะคะ ถ้าใครสนใจอยากเรียน คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ให้พี่เป็นตัวเลือกในการสอนน้องนะคะ เพราะเข้าใจว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ งง ไม่เข้าใจ มันก็จะตื้อมากๆเลย รู้สึกอยากมีใครสักคนที่นั่งอธิบายเราอย่างเข้าใจ เพราะคงถามในห้องเรียนแล้วก็รู้สึกว่ากลัวเพื่อนต้องฟังซ้ำ กลัวเป็นจุดสน...