โมเม SID3234

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน

เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน เน้นพูด สสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ จันทร์ 18.00-20.00

เวลาโพสต์: 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาฝรั่งเศส

ติวเตอร์สนใจ: 2 ท่าน