มีน SID3392

พยาบาล

อยากให้สอนมากกว่าเดิมที่เคยเรียน
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 20.00-21.30

เวลาโพสต์: 6 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: คณิตศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 1 ท่าน