โชกุน SID3460

เตรียมสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

สวัสดีครับ ผมชื่อโชกุน อยู่ ม.3 ตั้งใจจะสอบเข้า โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สอบวันที่ 1 มีนาคม 2564 ผมอยากเตรียมตัวติววิชาที่ผมไม่ค่อยถนัดครับ วันที่ 15 - 29 ผมปิดภาคเรียนครับเลยอยากจะหาคุณครูสอนออนไลน์

บทเรียนที่ต้องการติว

1.เลขฐาน
2.โรมัน
3.พื้นที่
4.สมการ 1x2 x สมการ กำลัง 2
5.สมการโจทย์ร้อยละ %
6.ภาคตัดกรวย
7.pala
8.circle
9.triangle
10.มุมก้มมุมเงย
11.ความคล้าย
12.พหุนาน หารเอาเศษ
13.แยกตัวประกอบ
14.ตรีโกณ
15.เศษซ้ำ
16.คนงาน วัน เวลา
17.สถิติ
18.ความน่าจะเป็น
19.เลขยกกำลัง
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 151163

เวลาโพสต์: 4 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: คณิตศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 3 ท่าน