เชาวณาพงษ์ SID3501

การเก็บฐานข้อมูลนักเรียน ในตาราง Excel

ต้องการเรียนการใส่ฐานข้อมูลนักเรียนผ่านตาราง Excel มีโจทย์ให้ค่ะ 1 หน้ากระดาษ โจทย์ 4-5 บรรทัด เป็นแบบทดสอบการสัมภาษณ์งาน
ต้องการผู้สอนที่ถนัดวิธีการเก็บฐาน ข้อมูลนักเรียน การ Source หาข้อมูล อยากเรียนเร่งรัดเบื้องต้นประมาณ 2 ชั่วโมง ภายในสัปดาห์นี้ ช่วงวันที่ 23-25 พย 63 วันไหนเวลาไหนก็ได้ค่ะ ถ้าท่านไหนสนใจสอน จะส่งแบบทดสอบให้ดุก่อนค่ะ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 23-25 พฤศจิกายน

เวลาโพสต์: 2 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: สอน Microsoft Office

ติวเตอร์สนใจ: 0 ท่าน