เอก SID4236

Excel พื้นฐานเพื่อการทำงานในบริษัทฯ ผู้เรียน 5-10 คน

ความต้องการ
-เข้าสอนที่บริษัทฯ
-เนื้อหาความรู้เบื้องต้นในการใช้
-การประยุกต์ใช้สำหรับองค์กร
-การจัดทำกราฟ และตาราง เพื่อให้วิเคราะห์เบื้องต้น
-การประยุกต์สูตรเพื่อในสำหรับงาน ขาย คลังสินค้า การมอนิเตอร์สต๊อก
-ฯลฯ (ที่จำเป็น)
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ เข้าสอนที่บริษัทฯ (สมุทรปราการ)

เวลาโพสต์: เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: สอน Microsoft Office

ติวเตอร์สนใจ: 0 ท่าน