ฟ้า SID4295

ภาษาเวียดนาม

ภาษาเวียดนามใช้เพื่อธุรกิจ สามารถใช้ในการสื่อสารกับชาวบ้านท้องถิ่นได้
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ ทุกวันอังคารและเสาร์ ช่วงทุมครึ่ง

เวลาโพสต์: 4 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: อื่นๆ

ติวเตอร์สนใจ: 0 ท่าน