khaipun SID4632

ออนไลน์

สอนเพิ่มเกรดและทำความเข้าใจในวิชาวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ วันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย

เวลาโพสต์: 2 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 11 ท่าน