ปพัฒน์ SID4676

คณิตศาสตร์ สำหรับประถม 1

ต้องการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับประถม 1
อัตราค่าตอบแทนระหว่าง 100-200 บาท/ชั่วโมง
เรียนวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ จันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00-20.00 น.

เวลาโพสต์: 2 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: คณิตศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 30 ท่าน