ปันปัน SID4932

คณิตศาสตร์ เรื่องเซต

อยากเรียนเนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวกับเซตค่ะ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ จันทร์ 18:30

เวลาโพสต์: เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: คณิตศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 6 ท่าน