เต้ย SID5244

excel สำหรับ buyer

ต้องการหาติวเตอร์สอนการใช้งาน excel เพื่อใช้ในการทำงาน สูตรต่างๆ การ privot การสรุป สำหรัับ buyer
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 10/8/21

เวลาโพสต์: 2 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาไทย

ติวเตอร์สนใจ: 1 ท่าน