ฟ้า SID5334

ฝรั่งเศส

ต้องการการอ่าน/การออกเสียงฝรั่งเศส ให้ถูกต้อง
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ วันศุกร์ เวลาประมาณ17:00

เวลาโพสต์: 2 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาฝรั่งเศส

ติวเตอร์สนใจ: 3 ท่าน