นำ้ผึ้ง SID5393

เคมีอินทรีย์

ต้องการเรียนเคมีอินทรีย์ตั้งเเต่พื้นฐาน เพื่อไปสอบ ในอีก3วันค่ะ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 22 สิงหาคม 2564

เวลาโพสต์: เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: วิทยาศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 2 ท่าน