ไผ่ SID5401

microsoft office

1.พื้นฐานการใช้งาน
2.การประยุกต์ใช้ในงาน เช่น เก็บข้อมูล data สถิติ แสดงผลเป็นกราฟ
3.ผู้เรียนมีทั้งหมด 5 คน เป็นผู้เรียนอายุ30+ไม่มีพื้นฐาน
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 29/08/2564

เวลาโพสต์: เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: สอน Microsoft Office

ติวเตอร์สนใจ: 0 ท่าน