จิว SID5483

ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย

ต้องการเน้นเรื่องการพูดกับการเขียน การใช้คำศัพท์
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ สะดวกทุกวัน

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาอังกฤษ

ติวเตอร์สนใจ: 4 ท่าน