ไอซ์ SID5630

Excel

มีความรู้Excelแค่ขั้นพื้นฐาน อยากเรียนเจาะลึกกว่านี้ ขอราคาเป็นมิตรค่ะ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ เฉพาะวันอาทิตย์

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: สอน Microsoft Office

ติวเตอร์สนใจ: 2 ท่าน