กิ่ง SID5833

อนุบาล 3

ต้องการให้อ่านออกเขียนได้ ในระดับชั้นอนุบาล เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าระดับชั้น ป.1
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 18.30 เป็นต้นไป

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาไทย

ติวเตอร์สนใจ: 3 ท่าน