สิริ SID6203

ถักไหมพรม

ถักเสื้อ หรือกระเป๋า พอมีพื้นฐานอยู่บ้าง
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ Weekday หลังบ่าย 3 เสาร์ ช่วงบ่าย

เวลาโพสต์: 3 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาไทย

ติวเตอร์สนใจ: 1 ท่าน