ต่าย SID2472

ภาษาเยอรมัน

แกรมม่า + คอนเวอร์เซชั่น ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน คำศัพท์
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ จันทร์-อังคาร / 10:00-12:00

เวลาโพสต์: 7 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาเยอรมัน

ติวเตอร์สนใจ: 4 ท่าน