หมิว SID2491

ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ คณิต

จะสอบเข้าพยาบาล อยากหาคนติวเนื้อหา คณิต ฟิสิก เคมี ชีวะ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ ยังไม่เเน่ใจ

เวลาโพสต์: 7 เดือน ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: อื่นๆ

ติวเตอร์สนใจ: 14 ท่าน