ฝน SID2638

ภาษาฝรั่งเศสออนไลน์สำหรับเด็กประถม

เรียนเพื่อเน้นพูดฟังอ่าน น้องอายุ 8 ขวบ เรียนสัปดาห์ละไม่ต่ำกว่า 3 วัน
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 17.00-18.30

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาฝรั่งเศส

ติวเตอร์สนใจ: 4 ท่าน