เพลง SID2672

เรียนพูดฝรั่งเศส

ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อที่จะสอบ DELF B1
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ 23กรกฎาคม-9สิงหาคม2563

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: ภาษาฝรั่งเศส

ติวเตอร์สนใจ: 1 ท่าน