อันนา SID3058

ต้องการหาติวเตอร์ คณิตศาสตร์ ม1 ที่สามารถ สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือ อังกฤษได้ค่ะ

ระดับชั้นม.1 ที่สามารถ สอนเป็นภาษาฝรั่งเศส หรือ ภาษาอังกฤษ
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ สามารถเรียนได้ วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 9.00-14.00 วันธรรมาดา 13.00-16.00

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: คณิตศาสตร์

ติวเตอร์สนใจ: 3 ท่าน