ฟ้า SID3149

ภาษาลาวพื้นฐาน

- สามารถอ่านออกเขียนได้
- สามารถเขียนตามคำบอกได้
- สามารถอ่านนิทานหรือดูหนังได้
- สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนวิชาภาษาลาวได้ในชั้นเรียน
(เป็นภาษาลาวเวียงจันทน์นะคะ)
วัน เวลา ที่ต้องการจะเรียน คือ วันจันทร์-อังคาร (เริ่ม 19.00) / วันพุธ,วันศุกร์ (เริ่ม 20.00) / วันเสาร์-อาทิตย์ (18.00)

เวลาโพสต์: 3 สัปดาห์ ที่ผ่านมา

หมวดหมู่: อื่นๆ

ติวเตอร์สนใจ: 0 ท่าน