นโยบายความเป็นส่วนตัว

*นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Sorndee.com

Sorndee.com ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะความเป็นส่วนตัวของลูกค้า เราจึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลที่จำเป็น เพื่อระบุถึงตัวบุคคล ภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทย

*คลังข้อมูลส่วนบุคคล

คลังข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บันทึกเข้ามาในระบบ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะได้รับการเปิดเผยเป็นการเฉพาะภายใน Sorndee.com และบริษัทในเครือเท่านั้น โดยทางบริษัทไม่มีนโยบายขายข้อมูลลูกค้า หรือยินยอมเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกเป็นเด็ดขาด 

สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ Sorndee.com ได้ทำการรวบรวมไว้เมื่อมีการสร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ ประกอบไปด้วย cookies, ข้อมูลต่างๆ ได้แก่  ชื่อ-นามสกุล ,เพศ , วัน/เดือน/ปีเกิด , ที่พักอาศัย/ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า จะถูกนำไปใช้เพื่อการส่งมอบบริการ อัพเดทบริการ และ/หรือ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าต้องการ

Sorndee.com จะใช้ข้อมูลของลูกค้า เพื่อการบริหารจัดการบัญชีของผู้ใช้เข้ากับระบบเว็บไซต์ของบริษัท และเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้าในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม ดังนี้

 • เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ยืนยัน การทำธุรกรรมทางการเงินในการรับ โอน จ่ายค่าบริการระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • เพื่อการพัฒนาคุณภาพและบริการของเว็บไซต์ให้ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุด บริษัทจะตรวจสอบปริมาณการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ได้รู้จักตัวตนของผู้ใช้บริการมากขึ้น
 • เพื่อปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัย มีประโยชน์ ก่อนส่งต่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด
 • ทางเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นประโยชน์ต่อตัวลูกค้ามากที่สุด และมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะมีความคิดเห็นไม่แตกต่างไปจากเรา และยินยอมให้เราเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ สำหรับท่านในฐานะลูกค้าอันเป็นผู้มีพระคุณยิ่ง

ทางบริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในการจัดส่งโปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษต่างๆ หากท่านต้องการยกเลิกสามารถทำได้ทุกเมื่อ เพียงท่านกดที่ลิงก์ยกเลิกข่าวสารในช่วงตอนท้ายๆ ของจดหมายที่ทางเราส่งให้

ขั้นตอนของการชำระเงินค่า บริการ บริษัทจะดำเนินการผ่านตัวแทนที่เว็บไซต์ Sorndee.com ซึ่งท่านจะต้องติดตามกระบวนการและขั้นตอนในการชำระเงิน พร้อมสื่อสารกลับมายังบริษัท เพื่อให้เราได้รับทราบถึงความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้น (หากมี) 

แม้เราจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการสั่งซื้อบริการไว้ในระบบ แต่เราไม่สามารถเรียกดูข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าได้โดยตรง เนื่องจากเหตุผลที่เข้มงวดทางด้านความปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล

อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลได้เองโดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ เช่น ข้อมูลการสั่งซื้อ ข้อมูลการจัดส่ง ฯลฯ เพียงแค่เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ของตนเอง และท่านสามารถปรับปรุง แก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้เองโดยตรง ด้วยการปรับการตั้งค่าต่างๆ เช่น ที่อยู่จัดส่ง เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ ผ่านทางเว็บไซต์ Sorndee.com

ลูกค้าจะต้องเก็บรักษาข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล และต้องไม่เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ เพราะบริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากการเข้าระบบของลูกค้าโดยผู้อื่น หากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากความ ผิดพลาดของบริษัท

*การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Sorndee.com ขอยืนยันให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมไว้ทั้งหมดจะถูกเก็บรักษาไว้ในคลังข้อมูลอย่างดีที่สุด เราปกป้องและรักษาข้อมูลของท่านด้วยมาตรการ ดังต่อไปนี้

*กำหนดขอบเขตในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

 • การดูแลรักษาอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ป้องกันการลักลอบเข้าสู่ระบบ
 • การทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทันที เมื่อหมดความจำเป็นในการใช้งาน

Sorndee.com ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Secure Socket Layer (SSL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานรักษาความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่มีความปลอดภัยสูงสุดดังนั้น จึงลดข้อกังวลจากการทำธุรกรรมทางการเงินบนอินเทอร์เน็ตไปได้   

*การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่ในกรณีพิเศษที่บริษัทถูกร้องขอ หรือมีคำสั่งจากทางการให้ต้องเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็น โดยเฉพาะในกรณีที่กระทบความมั่นคงของชาติ หรือกรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น

*ข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ทุกครั้งที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Sorndee.com เซิร์ฟเวอร์ของเราจะเก็บบันทึกข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยอัตโนมัติ ข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วย

 • หน้าเว็บใน com ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม
 • หมายเลข IP จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 • เว็บไซต์ที่ท่านใช้งานก่อนจะเข้าเว็บไซต์ com
 • ประเภทของโปรแกรมเบราว์เซอร์
 • ข้อมูลสถิติ ได้แก่ ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ ข้อมูลที่ท่านค้นหาภายในเว็บไซต์ วันที่และเวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ และสถิติอื่นๆ

*การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Sorndee.com มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข นโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆ ก็ตาม ทุกรายการจะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา