รับสมัครติวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ จำนวนมาก

รับสมัครติวเตอร์ วิชาคณิตศาสตร์ ทั่วประเทศ จำนวนมาก!!

รับสมัครติวเตอร์วิชาคณิศาสตร์ ทั่วประเทศ สอนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว

คุณกำลังมองหาอาชีพอิสระ เช่น การเป็น ติวเตอร์คณิตศาสตร์ ออนไลน์ อยู่หรือไม่? หากใช่ โอกาสของคุณอยู่นี่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเป็นครู ไม่จำเป็นต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เพียงแค่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาคณิตศาสตร์ ก็สามารถสอนได้

Sorndee.com รับสมัครติวเตอร์วิชาคณิศาสตร์ ทั่วประเทศ เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเรามีบริการเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับติวเตอร์ไว้ให้สามารถจัดตารางเรียน ตารางสอนได้แบบออนไลน์ จัดเต็ม ตามที่ต้องการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ข้อดีของการเป็นติวเตอร์ออนไลน์ คือ คุณสามารถสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งคุณสามารถเลือกสอนได้ตามวิชาที่คุณถนัด ตามวัน เวลา ที่กำหนดได้แบบเรียลไทม์ เป็นอาชีพที่สะดวกทั้งต่อผู้สอน และผู้เรียน

วิชาที่เปิดสอนสำหรับติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ ได้แก่

 1. คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
 2. คณิตศาสตร์ ม.ต้น
 3. คณิตศาสตร์ ม.ปลาย
 4. พื้นฐานพีชคณิต
 5. พีชคณิต
 6. ตรีโกณมิติ
 7. พื้นฐานแคลคูลัส
 8. แคลคูลัส
 9. สถิติ

คุณสมบัติการรับสมัครติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี
 2. มีทักษะในการถ่ายทอด พร้อมกับเทคนิคต่างๆ ให้ผู้เรียนเข้าใจได้
 3. มีความอดทน รักในการสอน
 4. สุภาพ ขยัน
 5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ข้อตกลงสำหรับการเป็นติวเตอร์ออนไลน์ Sorndee.com มีดังนี้

 1. ต้องเป็นผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถใช้บริการผ่าน Sorndee.com ได้
 2. ในการสมัครสมาชิกกับ Sorndee.com ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
 3. ติวเตอร์สามารถประกาศบริการติวของตนเองบน Sorndee.com ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
 4. ติวเตอร์ต้องสอนตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย โดยติวเตอร์ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกการสั่งซื้อโดยติวเตอร์ จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของติวเตอร์ด้วย
 5. หากติวเตอร์ไม่สามารถสอนตามตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ ติวเตอร์และผู้เรียนมีสิทธิ์ขอยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อคืนเงินให้ผู้เรียนได้ หรือหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นระบบเว็บไซต์ล่ม เข้าติวไม่ได้ ระบบจะให้สิทธิ์ติวเตอร์เป็นคนยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเวลาเรียนใหม่ หรือเลือกนำเงินที่ชำระเข้ามาไปสั่งซื้อรายการอื่นๆ ต่อไป
 6. Sorndee.com มีสิทธิ์ที่จะนำบริการต่างๆ ที่ส่งมอบบน Sorndee.com ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ Sorndee
 7. ติวเตอร์จะไม่สามารถรับเงินจากผู้เรียนได้โดยตรง แต่ติวเตอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 70% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของติวเตอร์
 8. รายได้ของติวเตอร์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้
 9. หากเกิดปัญหา หรือข้อขัดข้อง สามารถติดทีมงาน Sorndee.com ได้

++++++++++++++

สมัครเป็นติวเตอร์กับ Sorndee