รับสมัครติวเตอร์ สอน ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT3 สอนออนไลน์

รับสมัครติวเตอร์สอน ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครติวเตอร์สอน ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) เพราะการสอบ “ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์” จัดว่าเป็นด่านหินที่เป็นบททดสอบของผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์  ว่าน้องๆ มีความพร้อม ความถนัด กับสายวิชาชีพวิศวะมากน้อยเพียงใด

รับสมัครติวเตอร์ สอน ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT3 สอนออนไลน์

ทั้งนี้ ในอนาคตน้องๆ จะต้องนำคะแนนสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  ไปยื่นร่วมกับคะแนนสอบอื่นๆ ตามหลักเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งบางมหาวิทยาลัยให้น้ำหนักของคะแนนสอบ PAT3 มากถึง 60%

PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ จะประกอบไปด้วยการสอบความรู้พื้นฐาน เช่น วิชาคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐานทางวิศวกรรม ฯลฯ และสอบความถนัด เช่น การดูรูปทรง การคิดแบบวิศวกร เป็นต้น ซึ่งติวเตอร์ จะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงช่วยน้องๆ ให้เข้าใจได้เร็วขึ้น แถมแต่ละคนจะมีเทคนิค วิธีการในการทำข้อสอบที่แตกต่างกัน

ทางเว็บไซต์ sorndee.com จึงต้องการผู้ที่จะมาร่วมงานด้วย เพื่อเป็นติวเตอร์สอน เตรียมสอบ PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์  ช่วยน้องๆ นักเรียนในการเตรียมสอบเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกสถาบัน หรือการสอบเพิ่มเกรดในชั้นเรียน การเรียนเพิ่มเติมเพื่อให้พื้นฐานในการเรียนวิศวะแน่นขึ้น

คุณสมบัติของติวเตอร์ เป็นนิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือเป็นวิศวกร และที่สำคัญจะต้องมีใจรักในการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผู้อื่นได้อย่างเต็มที่ หากน้องๆ นิสิต นักศึกษา ต้องการอยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในระหว่างเรียนสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่มี มาแนะแนวน้องๆ รุ่นหลัง ที่จะเดินตามเส้นทางของสายวิชาชีพวิศวะได้ โดยในฐานะของติวเตอร์ จะได้รับผลตอบแทนตามเงื่อนไขที่ทางเว็บเรากำหนด

ข้อดีของการสมัครเป็นติวเตอร์กับเรา Sorndee.com

คุณสามารถจัดคอร์สได้หลายวิชา หรือจะเลือกวิชาใดวิชาหนึ่งตามความถนัดอย่างเช่น ความถนัดทางสถาปัตย์ ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งคุณไม่ต้องเดินทางไปสอนนักเรียน ประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลา เพียงแค่คุณมีโน้ตบุ๊คเครื่องเดียวก็ทำงานได้แล้ว

ดังนั้น จึงถือว่าแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณหารายได้อีกหนึ่งช่องทาง โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีใจรักในการสอน และมีเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย โดยผู้สอนจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 70% ของจำนวนเงินซื้อขาย ซึ่งรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของติวเตอร์

รายได้ของติวเตอร์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ 2 รอบ/เดือนทุกวันอังคารของสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน แต่จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (3%) ก่อนโอนทุกครั้ง และเอกสารหัก ณ ที่จ่ายจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ ส่วนฉบับสแกนจะเก็บไว้ให้ติวเตอร์ผ่านระบบผู้ใช้

 

+++++++++++++++++

 

สมัครเป็นติวเตอร์กับ Sorndee