รับสมัครติวเตอร์สอนวัดแววความเป็นครู สอนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว

รับสมัครติวเตอร์สอน วัดแววความเป็นครู

รับสมัครติวเตอร์ วัดแววความเป็นครู เพราะ “ติวเตอร์” คือ คำตอบของการที่เราจะได้คำปรึกษา ได้คำแนะนำ ในเรื่องเหล่านี้และต้องยอมรับว่าคุณสมบัติของ ติวเตอร์ หรือครูผู้สอนแต่ละคนก็มีส่วนต่อความสำเร็จของผู้เรียนเช่นกัน ทางเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ มีประสบการณ์ในด้านการเป็นครู หรือจบการศึกษาด้านครุศาสตร์ หรือศึกษาศาสตร์ ได้ใช้เวที Sorndee.com เป็นพื้นที่แบ่งปันองค์ความรู้ ให้คำแนะนำ การสอบ วัดแววความเป็นครู และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งต่อความสำเร็จให้กับน้องๆ

 รับสมัครติวเตอร์สอนวัดแววความเป็นครู สอนออนไลน์ แบบตัวต่อตัว

อาชีพครู เป็นอาชีพที่ใครหลายๆ คนใฝ่ฝัน มองในมุมของการทำงานเป็นข้าราชการแม้ผลตอบแทนจะไม่ได้สูง เมื่อเทียบกับงานในฝั่งของเอกชน แต่คุณค่าหรือความภูมิใจในอาชีพครูนั้น ยากที่จะตีมูลค่าได้  

หลายคนมุ่งมั่นจะประกอบอาชีพนี้ตั้งแต่ช่วงเรียนมัธยม นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าค่านิยมของสังคมในต่างจังหวัด ผู้ปกครองมักจะอยากเห็นลูกหลานเป็นเจ้าคนนายคน จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า การสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการครูในแต่ละปี จึงมีผู้ที่ผิดหวังเป็นจำนวนมาก   

ทั้งนี้ หนึ่งในบททดสอบสำคัญสำหรับผู้ที่อยากรับราชการครู คือ ด่านของการทดสอบ วัดแววความเป็นครู อย่างเช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม จิตวิทยาสำหรับครู และภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู เป็นต้น เพื่อประเมินว่า เรามีความถนัดในสายอาชีพนี้มากน้อยเพียงใด

เราเชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ต้องการเดินมาสู่เส้นทางอาชีพดังกล่าว แต่ไม่ทราบว่าการสอบ วัดแววความเป็นครู ต้องทำอย่างไรบ้าง ข้อสอบยากหรือไม่  คำถามจะเป็นแนวไหน เป็นแบบปรนัย หรืออัตนัย ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดนี้ หากจะรวบรัดให้เร็วขึ้นมาหน่อย นั่นคือ การได้คำปรึกษา ได้คำแนะนำที่ดีแบบใกล้ชิดตัวต่อตัวจากติวเตอร์ 

Sorndee.com  เปิดรับสมัครติวเตอร์ ครูผู้สอนแต่ละสาขาวิชา รวมถึงวิชา วัดแววความเป็นครู

คุณสมบัติร่วมที่สำคัญประการหนึ่งของ “ติวเตอร์” กับ “อาชีพครู” นั่นคือ ความสามารถในการถ่ายทอด และการจะถ่ายทอดได้นั่นแปลว่ามีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี

ข่าวดี! หากคุณมีความพร้อม Sorndee.com ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมงานบนแพลตฟอร์มติวเตอร์ออนไลน์ สอนสดผ่านระบบ Video Chat อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเราต้องการให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนมีความสบายใจในการเรียน อันจะทำให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ทางเราจึงวางระบบให้ผู้เรียนสามารถเลือกผู้สอนได้ตามอัธยาศัย โดยทางเว็บไซต์ Sorndee.com จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆ ของติวเตอร์แสดงไว้ เพื่อช่วยผู้เรียนตัดสินใจว่าจะพิจารณาเลือกเรียนกับติวเตอร์นั้นๆ หรือไม่

ด้านผลตอบแทน ทุกการสั่งซื้อที่ติวเตอร์ได้สอนโดยสมบูรณ์ ติวเตอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 70% โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกโอนเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของติวเตอร์…ไม่ต้องรอช้า ตัดสินใจมาร่วมส่งต่อความสำเร็จให้กับน้องๆ ที่ต้องการประกอบอาชีพครู ร่วมสมัครเป็นติวเตอร์กับเรา ใช้พื้นที่นี้แบ่งปันวิชาความรู้ผู้คนในสังคมร่วมกันกับ Sorndee.com  

 

สมัครเป็นติวเตอร์กับ Sorndee