รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนติวเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย สอนออนไลน์ รายได้ดี

รับสมัครติวเตอร์ เตรียมสอบครูผู้ช่วย

รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนติวเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย หากคุณจบการศึกษาด้านครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพครู สามารถเป็นพี่เลี้ยง ติวเตอร์ แนะนำแนวทางพาน้องๆ ไปสู่เส้นทางในสายอาชีพนี้ได้ อย่ารอช้า เชิญมาร่วมส่วนหนึ่งกับเราด้วยระบบการทำงานที่ยืดหยุ่น และรับผลตอบแทนที่คุ้มค่า

รับสมัครติวเตอร์ ครูสอนติวเพื่อเตรียมสอบครูผู้ช่วย สอนออนไลน์ รายได้ดี

แต่ละปีมีน้องๆ หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าสู่เส้นทางนี้ แต่สอบครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ความฝันของเขาเหล่านั้นเป็นจริง เราเชื่อว่าการที่น้องๆ ได้ติวเตอร์ที่เปรียบเสมือนพี่เลี้ยง หรือเป็นครูคอยชี้แนะแนวทาง ถ่ายทอดวิชาความรู้ เทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้น้องๆ หรือใครหลายๆ คนที่อยากจะเข้ารับราชการครูได้มากขึ้น

ข้อดีของบริการ Sorndee.com

หลังสมัครใช้บริการของเรา ติวเตอร์สามารถประกาศบริการติวของตนเองบน เว็บไซต์ Sorndee.com ได้ไม่จำกัด เช่น เตรียมสอบครูผู้ช่วย โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ โดยบริการติวต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ Sorndee.com ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้ และบริการติวทุกรายการจำเป็นต้องมีคลิปวิดิโอหรือรูปภาพประกอบ โดย Sorndee.com จะมีช่องทางให้ติวเตอร์สามารถอัพโหลดคลิป 1 คลิป และรูปประกอบงานได้เป็นจำนวน 2 รูป

บริการติวที่ติวเตอร์ประกาศ สามารถถูกลบโดย Sorndee.com และบัญชีของติวเตอร์อาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งานได้ หากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น เป็นงานบริการที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น การละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่หลอกลวงผู้เรียน หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริการติวอื่นๆ ที่ Sorndee.com เห็นว่าไม่เหมาะสม

 

ติวเตอร์รับรายได้รวมทั้งหมด 70%

ข้อตกลงในเรื่องรายได้จากการสอน ทุกการสั่งซื้อที่ติวเตอร์ได้สอนโดยสมบูรณ์ ติวเตอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 70% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของติวเตอร์ ซึ่ง Sorndee.com จะส่งมอบรายได้ให้ติวเตอร์เมื่อการสั่งซื้ออยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น  โดยรายได้ของติวเตอร์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

 

เน้นความยืดหยุ่น-ความสะดวกของผู้สอนและผู้เรียน

การเรียนผ่านระบบของเรา มีข้อดีคือ ความยืดหยุ่นระหว่างผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถตกลงกันได้โดยตรง เช่น กรณีติวเตอร์ไม่สามารถเข้าสอนได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้เรียนไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยติวเตอร์สามารถคุยกับผู้เรียนเพื่อยกเลิกเวลาเรียนเดิมแล้วเลือกเวลาเรียนใหม่ได้ ในทางกลับกัน หากผู้เรียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามตาราง สามารถขอเลื่อนเวลาเรียนโดยตกลงกันได้โดยตรงกับติวเตอร์ เพียงกดยกเลิกตารางเรียนเดิมแล้วเลือกตารางเรียนใหม่ เป็นต้น

 

+++++++++++++++++

สมัครเป็นติวเตอร์กับ Sorndee