เงื่อนไขการใช้งาน Sorndee.com

เงื่อนไขการใช้งานของสอนดี

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์  Sorndee.com

ข้อตกลงต่อไปนี้ (“ข้อตกลงการใช้งาน”) จะเป็นข้อตกลงการใช้งานของคุณกับเว็บไซต์ Sorndee.com ซึ่งรวมถึงเนื้อหา การใช้เงิน และการให้บริการทั้งหมดบน Sorndee.com (“เว็บไซต์”) ที่คุณต้องปฏิบัติตาม

การใช้เว็บไซต์ สร้างบัญชีผู้ใช้งาน หรือกดยอมรับข้อตกลงการใช้งานของเรา จะถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตาม และอยู่ภายใต้ข้อตกลง รวมถึงยอมรับนโยบายการเป็นส่วนตัวที่เรากำหนด คุณจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของเราได้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลง หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Customer Support ได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงการใช้งานของเรา

ศัพท์สำคัญ

ติวเตอร์ คือ ผู้ใช้งานที่ประกาศและสอนวิชาต่างๆ บน Sorndee.com ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Sorndee

ผู้เรียน คือ ผู้เรียนเรียนบน Sorndee.com ที่ตกลงยอมรับตามข้อกำหนดของ Sorndee

ผู้ใช้ คือ บุคคลที่เข้ามาสู่เว็บไซต์ของ Sorndee.com และใช้บริการของ Sorndee.com ซึ่งรวมถึงติวเตอร์ และผู้เรียนด้วย

บริการ คือ วิชาหรือหลักสูตรที่สอนบนเว็บไซต์ Sorndee.com ซึ่งผู้เรียนสามารถอ่านและตัดสินใจว่าจ้างเรียนจากติวเตอร์ดังกล่าวได้

การสั่งซื้อ คือ สัญญาระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์หลังจากผู้เรียนตัดสินใจชำระเงินจ้างเรียนกับติวเตอร์จากหน้ารายละเอียดบริการ

หน้าบริการ คือ หน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้เเรียนและติวเตอร์สำหรับงานที่ผู้เรียนจ้างเรียนกับติวเตอร์

รายได้ คือ จำนวนเงินที่ติวเตอร์ได้รับหลังจากสอนผู้เรียนเรียบร้อยแล้ว


ติวเตอร์

ข้อตกลงทั่วไป

 • ทุกการสั่งซื้อที่ติวเตอร์ได้สอนโดยสมบูรณ์ ติวเตอร์จะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 70% ของจำนวนเงินซื้อขาย โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของติวเตอร์
 • Sorndee.com จะส่งมอบรายได้ให้ติวเตอร์เมื่อการสั่งซื้ออยู่ในสถานะเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น
 • หากการสั่งซื้อถูกยกเลิก จำนวนเงินสำหรับการสั่งซื้อนี้จะถูกส่งมอบกลับคืนสู่ผู้จ้างเรียนตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้บน Sorndee.com
 • รายได้ของติวเตอร์จะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้
 • รีวิวของติวเตอร์จะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้เรียนได้ประเมินกับติวเตอร์หลังจากติวเตอร์สอนเสร็จ
 • ติวเตอร์ต้องสอนและส่งมอบบริการโดยใช้ปุ่ม สอนเสร็จแล้ว (อยู่บนหน้าบริการ) ให้แก่ผู้เรียนที่ชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวตามรายละเอียดงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดบริการ
 • Sorndee.com สนับสนุนให้ผู้เรียนและติวเตอร์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์ เช่น หากเข้าเรียนไม่ได้ หรือขอเลื่อนเวลาเรียน ก็ตกลงกันได้ โดยกดยกเลิกตารางเรียนเดิม แล้วเลือกตารางเรียนใหม่ เป็นต้น แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com ได้
 • หากติวเตอร์ไม่สามารถสอนตามตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ ติวเตอร์และผู้เรียนมีสิทธิ์ขอยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อคืนเงินให้ผู้เรียนได้ หรือหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นระบบเว็บไซต์ล่ม เข้าติวไม่ได้ ระบบจะให้สิทธิ์ติวเตอร์เป็นคนยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเวลาเรียนใหม่ หรือเลือกนำเงินที่ชำระเข้ามาไปสั่งซื้อรายการอื่นๆ ต่อไป
 • กรณีติวเตอร์ไม่สามารถเข้าสอนได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้เรียนไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยติวเตอร์สามารถคุยกับผู้เรียนเพื่อยกเลิกเวลาเรียนเดิมแล้วเลือกเวลาเรียนใหม่ได้ หากไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่เข้าสอน จะถือว่าติวเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบและอาจจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน และรีวิวของติวเตอร์ และอาจจะถูกระงับบัญชีติวเตอร์ต่อไป
 • เมื่อสอนเสร็จแล้ว ให้ติวเตอร์กดปุ่ม “จบการสอน” เพื่อให้ผู้เรียนประเมิน จากนั้นการสั่งซื้อจะขึ้นสถานะเสร็จสิ้นการสอน
 • ติวเตอร์สามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการสั่งซื้อนอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้

บริการ

 • ติวเตอร์สามารถประกาศบริการติวของตนเองบน Sorndee.com ได้ไม่จำกัด โดยไม่เสียค่าบริการใดๆ
 • บริการติวต่างๆ ที่แสดงอยู่บน Sorndee.com ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ใช้
 • บริการติวที่ติวเตอร์ประกาศสามารถถูกลบโดย Sorndee.com ได้ หากบริการดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลง เช่นงานบริการที่ผิดกฎหมาย และละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นๆการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น งานบริการที่เข้าข่ายสื่อลามก หรือที่ Sorndee.com เห็นว่าไม่เหมาะสมงานบริการที่ตั้งใจลอกเลียนแบบงานบริการอื่นๆ งานบริการที่เป็นสแปม งานบริการที่หลอกลวงผู้เรียน หรือละเมิดข้อตกลงต่างๆ ของบุคคลที่สาม รวมถึงบริการติวอื่นๆ ที่ Sorndee.com เห็นว่าไม่เหมาะสม
 • บัญชีของติวเตอร์อาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากงานบริการของติวเตอร์ถูกลบทิ้งด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น
 • บริการติวที่ถูกลบออกไปด้วยเหตุผลตามข้อข้างต้น จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้
 • บริการติวหรือติวเตอร์ที่ได้รับรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ Sorndee.com ได้
 • URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดบริการที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก Sorndee.com อาจจะถือว่าเป็นการใช้งานระบบ Sorndee.com อย่างไม่เหมาะสม และต้องผ่านการอนุมัติจาก Sorndee.com ก่อนเท่านั้น
 • บริการติวทุกรายการจำเป็นต้องมีคลิปวิดิโอหรือรูปภาพประกอบ โดย Sorndee.com จะมีช่องทางให้ติวเตอร์สามารถอัพโหลดคลิป 1 คลิป และรูปประกอบงานได้เป็นจำนวน 2 รูป

การถอนรายได้

 • ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการถอนรายได้
 • ผู้ใช้สามารถถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีผู้ใช้เท่านั้น
 • ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของท่านทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน แต่จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย (3%) ก่อนโอนทุกครั้ง และเอกสารหัก ณ ที่จ่ายจะถูกส่งไปยังที่อยู่ตามที่แจ้งไว้ ส่วนฉบับสแกนจะเก็บไว้ให้ติวเตอร์ผ่านระบบผู้ใช้
 • ผู้ใช้ไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้

ผู้เรียน

ข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้เรียนไม่สามารถชำระเงินให้ติวเตอร์ผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ Sorndee.com ได้กำหนดไว้ได้
 • Sorndee.com ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้รีวิวที่ผู้เรียนได้ให้แก่ติวเตอร์หลังสอนเสร็จ เพื่อทำสื่อโฆษณาหรือการตลาดต่างๆของ Sorndee.com
 • กรณีมีเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ให้แจ้งติวเตอร์ก่อนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกเวลาเรียนเดิมและเลือกเวลาเรียนใหม่ แต่หากไม่มีการแจ้งและติวเตอร์รอสอนเป็นเวลาเกิน 30 นาที นับตั้งแต่เวลาที่มีการนัดหมายไว้ จะถือว่า การสอนเสร็จสิ้นแล้ว และไม่สามารถขอคืนเงินในภายหลังได้

การสั่งซื้อ

 • ผู้เรียนชำระเงินให้แก่ Sorndee.com เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดบริการที่ผู้เรียนต้องการ โดยชำระเงินผ่านบัตรเครดิต หรือการโอนเงิน
 • ผู้เรียนไม่สามารถชำระเงินให้ติวเตอร์ผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ Sorndee.com ได้กำหนดไว้ได้ หากมีการนัดหมายโอนเงินให้ติวเตอร์โดยตรง ทาง Sorndee.com ไม่รับผิดชอบและไม่สามารถช่วยเหลือในการนำเงินจำนวนดังกล่าวกับมาให้กับผู้เรียนได้ในกรณีขอยกเลิกการติวหรือเกิดการฉ้อโกงจากติวเตอร์
 • Sorndee.com จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ Sorndee.com อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ Sorndee.com ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน Sorndee.com ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงิน

ข้อตกลงทั่วไปสำหรับการสั่งซื้อ

 • หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างการสั่งซื้อให้ผู้เรียนโดยจะมีหมายเลขการสั่งซื้อกำกับ
 • ติวเตอร์ต้องสอนและส่งมอบบริการโดยใช้ปุ่ม สอนเสร็จแล้ว (อยู่บนหน้าบริการ) ให้แก่ผู้เรียนที่ชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวตามรายละเอียดงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดบริการ
 • การสั่งซื้อจะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นการสอนหลังจากที่การสั่งซื้ออยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมินจากผู้เรียนที่ว่าจ้าง แต่หากผู้เรียนไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 72 ชั่วโมง การสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที
 • Sorndee.com สนับสนุนให้ผู้เรียนและติวเตอร์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์ เช่น หากเข้าเรียนไม่ได้ หรือขอเลื่อนเวลาเรียน ก็ตกลงกันได้ โดยกดยกเลิกตารางเรียนเดิม แล้วเลือกตารางเรียนใหม่ เป็นต้น แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com ได้
 • การสั่งซื้อที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (Active) เกิน 120 วัน จะถือว่าเป็นโมฆะ Sorndee.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดจำนวนเงินทั้งหมดเข้าระบบ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สถานะการสั่งซื้อ

 • เมื่อผู้เรียนทำการชำระเงินสร้างการสั่งซื้อ ติวเตอร์จะได้รับการแจ้งจากระบบ Sorndee.com ผ่านอีเมล และหน้าเว็บไซต์
 • หากติวเตอร์ไม่สามารถสอนตามตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ ติวเตอร์และผู้เรียนมีสิทธิ์ขอยกเลิกการสั่งซื้อ เพื่อคืนเงินให้ผู้เรียนได้ หรือหากเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่นระบบเว็บไซต์ล่ม เข้าติวไม่ได้ ระบบจะให้สิทธิ์ติวเตอร์เป็นคนยกเลิกการสั่งซื้อเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเวลาเรียนใหม่ หรือเลือกนำเงินที่ชำระเข้ามาไปสั่งซื้อรายการอื่นๆ ต่อไป
 • กรณีติวเตอร์ไม่สามารถเข้าสอนได้ จะต้องแจ้งล่วงหน้าให้กับผู้เรียนไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง โดยติวเตอร์สามารถคุยกับผู้เรียนเพื่อยกเลิกเวลาเรียนเดิมแล้วเลือกเวลาเรียนใหม่ได้ หากไม่แจ้งล่วงหน้าและไม่เข้าสอน จะถือว่าติวเตอร์ไม่มีความรับผิดชอบและอาจจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน และรีวิวของติวเตอร์ และอาจจะถูกระงับบัญชีติวเตอร์ต่อไป
 • เมื่อสอนเสร็จแล้ว ให้ติวเตอร์กดปุ่ม “จบการสอน” เพื่อให้ผู้เรียนประเมิน จากนั้นการสั่งซื้อจะขึ้นสถานะเสร็จสิ้นการสอน
 • ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะการสั่งซื้อนอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้

รีวิว และคะแนนการประเมิน

 • การรีวิวและการประเมินการสอน เป็นขั้นตอนที่จำเป็นหรับการปิดการสั่งซื้อ เพื่อให้ผู้สอนได้รับค่าจ้าง และได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาการทำงานต่อไป การให้รีวิวเป็นสิทธิของผู้เรียนที่ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ Sorndee.com
 • เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้เรียนต้องรีวิวเฉพาะรายการสั่งซื้อที่ได้เรียนผ่านเว็บไซต์ Sorndee.com เท่านั้น หากมีการใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ทั้งผู้เรียนและติวเตอร์ รวมถึงบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ Sorndee.com ได้
 • รีวิวจากผู้เรียนจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดบริการ ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้

คำขอยกเลิกบริการ และการยกเลิกการสั่งซื้อ

 • Sorndee.com สนับสนุนให้ผู้เรียนและติวเตอร์แก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์กันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com ได้ โดย Sorndee.com จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนและติวเตอร์
 • Sorndee.com ไม่รับผิดชอบการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้นหากผู้เรียนมีการโอนเงินไปยังบัญชีของบุคคลอื่นหรือของติวเตอร์โดยตรง โดยไม่ผ่านบัญชีของ Sorndee.com
 • ทีมงานของ Sorndee.com จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกการสั่งซื้อ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่ม สอนเสร็จแล้ว ผิดจุดประสงค์
 • การสั่งซื้อไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากติวเตอร์ได้สอนเสร็จแล้วตามรายละเอียดบริการ หากผู้เรียนไม่พอใจในคุณภาพของบริการ ผู้เรียนสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้
 • Sorndee.com ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับการสั่งซื้อนี้ หาก Sorndee.com สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านการสั่งซื้อดังกล่าว

การคืนเงิน

 • จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้เรียนได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี Sorndee.com

ข้อตกลงทั่วไป

 • ผู้ใช้งานที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้น ที่สามารถใช้บริการผ่าน Sorndee.com ได้
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกกับ Sorndee.com
 • ผู้เรียนต้องสอบถามติวเตอร์ก่อนสั่งซื้อ Course และจองตารางเรียน
 • ผู้เรียนสามารถชำระเงินเพื่อสร้างการสั่งซื้อได้โดยการกดปุ่ม เลือกชำระเงิน ในหน้ารายละเอียดบริการของติวเตอร์
 • สามารถดูรายละเอียดสำหรับช่องทางการชำระเงิน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ที่ หมวดการซื้อ
 • ติวเตอร์ต้องสอนตามช่วงเวลาที่ได้รับมอบหมาย โดยติวเตอร์ไม่สามารถยกเลิกการสั่งซื้อได้ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเท่านั้น ซึ่งการยกเลิกการสั่งซื้อโดยติวเตอร์ จะส่งผลต่อสถานะและผลรีวิวของติวเตอร์ด้วย
 • ผู้ใช้ไม่สามารถชำระเงิน หรือรับเงินการสั่งซื้อผ่านวิธีอื่นนอกเหนือจากการสั่งซื้อผ่าน Sorndee.com เท่านั้น
 • Sorndee.com มีสิทธิ์ที่จะนำบริการต่างๆ ที่ส่งมอบบน Sorndee.com ไปใช้สำหรับการโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงการตลาดต่างๆ ของ Sorndee
 • เราให้ความสำคัญแก่ความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการใช้งานด้วย
 • Sorndee.com ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานบัญชีชั่วคราวหรือถาวร หาก Sorndee.com พบว่าบัญชีดังกล่าวได้กระทำการละเมิดข้อตกลงการใช้งาน หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาสมบนระบบของ Sorndee.com
 • บัญชีที่ถูกระงับการใช้งานจะไม่สามารถทำการให้หรือใช้บริการบน Sorndee.com ได้
 • ผู้ใช้ที่มีบัญชีที่ถูกระงับการใช้งานสามารถติดต่อทีมงาน Sorndee.com เพื่อสอบถามถึงข้อมูลและสถานะของบัญชีดังกล่าวได้
 • ในกรณีที่ Sorndee.com ทำการตรวจสอบความเป็นเจ้าของบัญชี Sorndee.com ของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงความเป็นเจ้าของบัญชีของ Sorndee.com ผ่านหลักฐานต่างๆเช่น บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชี พาสปอร์ต หรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆ ที่สามารถใช้ในการยืนยันตนเองได้
 • Sorndee.com ของสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงในการใช้งานตามความเหมาะสม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง Sorndee.com จะทำการแสดงข้อตกลงในการใช้งานใหม่บนหน้านี้ และถือว่าผู้ใช้ได้ยินยอมตามข้อตกลงใหม่ในทันที
 • เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ
 • การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้บริการของติวเตอร์ สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้
 • Sorndee.com ไม่รับประกันถึงคุณภาพของบริการแก่ผู้เรียนที่ว่าจ้าง แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆของติวแตอร์เพื่อช่วยผู้เรียนในการตัดสินใจว่าจะเรียนกับติวเตอร์นั้นๆ หรือไม่
 • Sorndee.com จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน
 • ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ Sorndee.com เท่านั้น
 • โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี Sorndee.com ของผู้ใช้งานอาจถูกระงับการใช้งานได้


เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (User Generated Content หรือ “UGC”) หมายถึงเนื้อหาต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้ใช้อื่นๆในระบบที่ไม่ได้ถูกสร้างจากตัว Sorndee.com เอง

เนื้อหาทั้งหมดที่ถูกอัพโหลดขึ้นมาจากผู้ใช้สู่ Sorndee.com ไม่ว่าจากติวเตอร์หรือผู้เรียน จะถือว่าเป็นเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ทั้งหมด โดย Sorndee.com ไม่มีความจำเป็นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวถึงความเหมาะสม หรือการละเมิดสิทธิต่างๆของบุคคลอื่น ทั้งนี้ Sorndee.com สนับสนุนให้ผู้ใช้ทุกคนแจ้งให้ทีมงาน Sorndee.com ได้ทราบถึงการใช้งานเนื้อหาอย่างไม่เหมาะสม โดยทีมงาน Sorndee.com จะทำการตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวประกอบด้วยหลักฐานที่ผู้ใช้ได้แนบให้เพิ่มเติมเพื่อทำการลบหรือระงับเนื้อหาตามความเหมาะสม

Sorndee.com จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของเนื้อบริการ

Sorndee.com ไม่อาจรับผิดชอบต่อการสื่อสารใดๆ ก็ตามแต่ระหว่างผู้เรียนกับติวเตอร์ หรือปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Sorndee.com สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ระบบการรีวิว และให้คะแนนการประเมินเพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจที่ได้รับจากติวเตอร์ได้ หรือเป็นประสบการณ์การให้บริการของติวเตอร์

การให้บริการ หรือส่งมอบงานต่างๆที่ติวเตอร์ได้ทำการประกาศเอาไว้ในหน้ารายละเอียดบริการ ติวเตอร์ยืนยันว่าตนเองมีสิทธิเพียงพอในการใช้เนื้อหา หรือข้อมูลใดๆ ก็ตามในการให้บริการผ่านระบบ Sorndee.com ทุกอย่างที่ติวเตอร์ประกาศผ่านระบบ Sorndee.com ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย และข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์ Sorndee.com รวมไปถึงข้อตกลงการใช้งานของบุคคลอื่นๆที่ผูกมัดกับเนื้อหาที่ติวเตอร์ใช้ในการให้บริการ การละเมิดกฎหมายหรือข้อตกลงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจส่งผลต่อการระงับชื่อบัญชีผู้ใช้บนระบบ Sorndee.com

การสงวนสิทธิ์การประกัน

การใช้งานของท่านในเว็บไซต์ Sorndee.com ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Sorndee.com และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Sorndee.com ถือเป็นความรับผิดชอบของท่าน เว็บไซต์ Sorndee.com ข้อมูลต่าง ๆ ของเว็บไซต์ Sorndee.com และบริการต่าง ๆ ที่ได้รับผ่านเว็บไซต์ Sorndee.com นั้นเป็นการให้บริการแบบอยู่บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือตามสภาพ (“as is” basis) และการให้บริการตามที่มีหรือเป็นอยู่ (“as available”) โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัยก็ตาม Sorndee.com หรือผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ Sorndee.com ไม่รับรองกรณีใด ๆ ที่เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ คุณภาพ ความแม่นยำ หรือความพร้อมของเว็บไซต์

ข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบ

ในส่วนของข้อจำกัดด้านความรับผิดชอบนี้ Sorndee.com ผู้ออกใบอนุญาต ผู้ให้บริการ ลูกจ้าง ตัวแทน พนักงาน ผู้บริหาร หรือ ผู้เกี่ยวข้องกับ Sorndee.com ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อสถานการณ์อื่นใด ต่อค่าเสียหายอื่นใด ตามหลักกฎหมายใด ที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ โดยให้หมายรวมถึงความเสียหายทั้งโดยทางตรง โดยอ้อม โดยประมาท โดยจำเพาะโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายในเชิงลงโทษ ซึ่งรวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล ความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน ความเจ็บปวดทางจิตใจ การสูญเสียรายได้ การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือกำไรที่คาดหวังไว้ ความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ข้อมูล ไม่ว่าเป็นผลจากการละเมิด (ซึ่งรวมถึงการละเลย) การผิดสัญญาหรือกรณีอื่นใด ไม่ว่าจะสามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ก็ตาม

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

 • เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ Sorndee.com จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน
 • การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ Sorndee.com แต่อาจจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

บริการที่เข้าข่ายสื่อลามก – Sorndee.com ไม่อนุญาตให้มีบริการที่เข้าข่ายสื่อลามกแต่อย่างใด

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน Sorndee.com ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ Sorndee.com จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – Sorndee.com ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ Sorndee.com ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน – ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการงานบน Sorndee.com ควรจะเกิดขึ้นบนหน้างานเท่านั้น ในที่นี้ ผู้เรียนและฟรีแลนซ์ยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน Sorndee.com เท่านั้น ผู้ใช้ที่ปฏิบัติตามข้อลงการสื่อสารข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปกป้องภายใต้ข้อตกลงการใช้งานของเรา

การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา – Sorndee.com จะไม่รับผิดชอบในการกระทำที่ทำให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา Sorndee.com ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำของตัวผู้ใช้เอง และผู้ใช้ยอมรับถึงผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดจากการกระทำ ทั้งนี้ Sorndee.com ไม่สนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าในกรณีไหนทั้งสิ้น ผู้ใช้ที่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาบนระบบ Sorndee.com จะถูกระงับการใช้งาน

การโกง หรือใช้ระบบอย่างผิดกฎหมาย – ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ระบบ Sorndee.com ในการกระทำใดๆที่ผิดต่อกฎหมายใดๆทั้งสิ้น

การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม และการแสปม

สร้างบัญชีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก – เพื่อป้องกันการคดโกง และการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้กับ Sorndee.com ได้เพียง หนึ่งบัญชีเท่านั้น การสร้างบัญชีเพิ่มเติมอาจส่งผลให้บัญชีทั้งหมดของคุณถูกระงับการใช้งาน

การละเมิดสิทธิผู้อื่น – Sorndee.com จะไม่อดทนต่อผู้ใช้ใดๆที่ทำการละเมิดสิทธิหรือเบียดเบียนผู้ใช้อื่นๆ ผ่านการกระทำที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการใช้คำพูดดูถูก เหยียดหยาม และการสร้างบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชีเพื่อใช้ในการกระทำดังกล่าว

การขายบัญชี – ผู้ใช้ไม่สามารถทำการซื้อขายบัญชี Sorndee.com ได้


ข้อความที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไม่มีผลต่อการรับประกันใด ๆ ที่ไม่สามารถยกเว้น หรือจำกัดได้ตามที่กฎหมายกำหนด