ธีรยา สุจริต

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : การศึกษาบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. : 2555

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครู คศ.1
บริษัท : โรงเรียนสุเหร่าคลอง14
ปี พ.ศ. : 2556-ปัจจุบัน
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-ป.6