น.ส. สิริกัญญา วรชิน

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
เตรียมสอบ O-Net
เจาะลึกเนื้อหาข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ ม. 6 ที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย พร้อมเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษน่ารู้เพิ่มเติมอีกด้วย...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เจาะลึกเนื้อหาข้อสอบ o-net ภาษาอังกฤษ ม. 6 ที่ใช้ออกข้อสอบบ่อย พร้อมเพิ่มเติมเกร็ดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษน่ารู้เพิ่มเติมอีกด้วย
10 ฿2500 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : ภาษาศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. : 2552
หลักสูตร : ครุศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาอังกฤษ
สถาบัน : ม.ราชภัฏมหาสารคาม (เกียรตินิยมอันดับ 2)
ปี พ.ศ. : 2546

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : อาจารย์
บริษัท : ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. : 2552-ปัจจุบัน
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนประจำรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย เช่น Business English Grammar English for Science and Technology English for communication