อำนาจ สุขสำราญ

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
กาเรียนวิทยาศาสตร์ ้เคมี ต้องเรียนรู้ทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ปฏิบัติเองจริงๆ แต่เราพร้อมที่จะสอนทั้ง 2 แบบด้วยประสบการณ์ที่เรามี

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ปริญญาตรี
สาขา : วัสดุศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. : 2558
หลักสูตร : ปริญญาโท
สาขา : วิศวกรรม (วัสดุ)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปี พ.ศ. : 2562

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูสอนวิทยาศาสตร์
บริษัท : อิสระ
ปี พ.ศ. : 2556
รายละเอียดงานที่ทำ : สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ประถม
ตำแหน่ง : ครูสอนเคมี
บริษัท : กวดวิชาครูบี
ปี พ.ศ. : 2558
รายละเอียดงานที่ทำ : ครูสอนเคมี