นางสาวรุจิรา ยุภาคณิต

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขา : การสอนคณิตศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2559

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครูคณิตศาสตร์
บริษัท : รร.สระบุรีวิทยาคม
ปี พ.ศ. : 2562
รายละเอียดงานที่ทำ : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์