นายวายุ สุพัต สุพัต

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
รู้เรื่องการเมืองไทย
ประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 - ปัจจุบัน
5 ฿600 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ครุศาสตบัณฑิต
สาขา : สังคมศึกษา
สถาบัน : ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด
ปี พ.ศ. : 2557
หลักสูตร : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขา : การเมืองการปกครอง
สถาบัน : ม.มหาสาคาม
ปี พ.ศ. : 2562