เกรียงศักดิ์ โรจนวิศาส

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาการเขียนภาษาอังกฤษ (English Writing) เพื่อการติดต่อสื่อสารธุรกิจหรือเพื่อการศึกษา ผมสามารถช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของคุณได้นะครับ จากการศึกษาในต่างประเทศและประสบการณ์การทำงานกับบริษัทข้ามชาติและติดต่อต่างประเทศร่วม 20 ปี ภาษาอังกฤษไม่ยากถ้าตั้งใจและหมั่นฝึกฝน

เกี่ยวกับติวเตอร์

ผม เกรียงศักดิ์ โรจนวิศาส (เอ็ดดี้) เห็นจุดอ่อนของคนไทยในเรื่องภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะการเขียน จึงมีความตั้งใจจะช่วยพัฒนาทักษะด้านนี้ให้กับคนไทยไม่ว่าเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนวัยทำงาน ผมจบการศึกษาในต่างประเทศและมีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทข้ามชาติและติดต่อต่างประเทศร่วม 20 ปี จึงอยากใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีถ่ายทอดให้กับผู้ที่ต้องการลบข้อจำกัดด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มขึดความสามารถด้าน English Writing ของคุณนะครับ นอกจากนีี้ผมยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC, TOEFL, และ IELTS ด้วยนะครับ

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
Essay Writing, Business English, Grammar
เพิ่มทักษะการเขียนและการใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และคนวัยทำงาน
2 ฿1000 จองเลย
TOEIC, TOEFL, IELTS
ติวเทคนิคดี ๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มคะแนน TOEIC, TOEFL, IELTS
2 ฿1000 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ป. โท บริหารธุรกิจ (MBA)
สาขา : General Management
สถาบัน : Southern Cross University (Australia)
ปี พ.ศ. : 2541

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดกาฝ่ายขายทั่วไป
บริษัท : โจตันไทย จำกัด
ปี พ.ศ. : เม.ษ. 2549 - พ.ค. 2562
รายละเอียดงานที่ทำ : - วางแผนและกำหนดกลยุทธการขาย - จัดทำงบประมาณประจำปี - วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง - บริหารและกำกับดูแลทีมขาย รวมถึงเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้การสนับสนุนแก่ทีมขาย - ควบคุมผลกำไร-ขาดทุน - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

ใบประกาศ

หลักสูตร : ป. โท บริหารธุรกิจ (MBA)
สถาบัน : Southern Cross University (Australia)
ปี พ.ศ. : 2541