กฤติญา อังกูรบุณยโชค

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สวัสดีค่ะ ชื่อ กฤติญา อังกูรบุณยโชค ชื่อเล่นใหม่ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย South China Normal University เมืองกว่างโจว ประเทศจีนค่ะ มีประสบการณ์สอนภาษจีนมากกว่า5 ปี สามารถสอนได้ทุกวัย ทั้งติวเสริมเกรด ติวเพื่อสอบ หรือ เพื่อการสนทนา

เกี่ยวกับติวเตอร์

สวัสดีค่ะ ชื่อ กฤติญา อังกูรบุณยโชค ชื่อเล่นใหม่ ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย South China Normal University เมืองกว่างโจว ประเทศจีนค่ะ มีประสบการณ์สอนภาษจีนมากกว่า5 ปี ผ่านการสอเด็กประถม ม.ต้น ม.ปลาย นักศึกษารวมทั้งบุคคลทั่วไป

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ภาษาจีนเบื้องต้น
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เป็นปูพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการออกเสียงPinYin รวมถึง คำศัพท์พื้นฐาน และไวยกรณ์อย่างง่ายในภาษาจีน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน เป็นปูพื้นฐานภาษาจีนเบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่ระบบการออกเสียงPinYin รวมถึง คำศัพท์พื้นฐาน และไวยกรณ์อย่างง่ายในภาษาจีน
2 ฿600 จองเลย
ภาษาจีนระดับกลางต้น
เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน เป็นการเรียนรู้ภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นไปที่คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาจีน เป็นการเรียนรู้ภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นไปที่คำศัพท์ หลักไวยกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
2 ฿700 จองเลย
ภาษาจีนระดับกลางสูง
เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาจีน HSK3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ในการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ให้ดีขึ้น...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะภาษาจีน HSK3 เพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร ในการใช้ไวยากรณ์และคำศัพท์ให้ดีขึ้น
2 ฿700 จองเลย
ภาษาจีนสูง
เหมาะสำหรับผู้มีทักษะภาษาจีนHSK4 เพื่อเน้นความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน มากยิ่งขึ้น พัฒนาคำศัพท์และวิธีการสือสารให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาและมีความเป็นทางการมากขึ้น...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับผู้มีทักษะภาษาจีนHSK4 เพื่อเน้นความเข้าใจภาษาและวัฒนธรรมจีน มากยิ่งขึ้น พัฒนาคำศัพท์และวิธีการสือสารให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษาและมีความเป็นทางการมากขึ้น
2 ฿700 จองเลย
ติวสอบ HSK
เน้นการฝึกฟัง อ่าน เขียน เพื่อเตรียมตัวสอบHSK
2 ฿700 จองเลย
ติว PAT 7.4
เน้นไวยกรณ์ ทักษะการอ่านการตีความ รวมถึงเสริมความรู้ด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของจีน
2 ฿700 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

ประวัติการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการศึกษา

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ