นาย พสิษฐ์ บุญสุภา

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สวัสดีครับ นาย พสิษฐ์ บุญสุภา เรียนอยู่ที่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับติวเตอร์

นาย พสิษฐ์ บุญสุภา กำลังศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม เกิดวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2543 อายุ18ปี อาศัยอยู่ที่ หอพักศรัญญา3 425/1 ซอยเกกีงาม1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : วิทยาศาสตร์
สาขา : เคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. : 2561
หลักสูตร : วิทย์-คณิต
สาขา : วิทย์-คณิต
สถาบัน : โรงเรียนปากช่อง
ปี พ.ศ. : 2555

ใบประกาศ

หลักสูตร : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
สถาบัน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปี พ.ศ. : 2561