Sujintra Anan

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
ครูแจนจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนี มีประสบการณ์สอนภาษาทั้งสอนคนไทยและคนต่างชาติประมาณ 2 ปีค่ะ เน้นสอนสนุก ไม่เครียด เป็นกันเองค่ะ

เกี่ยวกับติวเตอร์

ใครสนใจเรียนภาษาเยอรมันมาทางนี้เลยค่า Wollen sie mit mir Deutsch lernen? Wenn Sie wollen, buchen Sie jetzt meinen Kursen! Ich wohne in Deutschland und spreche jeden Tag Deutsch. Ich habe schon bis B2 gelernt bei dem Deutsch Kurs in der Universität. Jetzt lerne ich C1-C2.

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
Basic Deutsch A1 Online
ภาษาเยอรมันพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน หรือผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันในระดับต้นที่ต้องการทบทวนบทเรียน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาเยอรมันพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนที่ไม่มีความรู้ภาษาเยอรมันมาก่อน หรือผู้ที่กำลังเรียนภาษาเยอรมันในระดับต้นที่ต้องการทบทวนบทเรียน
10 ฿4500 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

ประวัติการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการศึกษา

ใบประกาศ

หลักสูตร : คณะรัฐศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2553
หลักสูตร : Intensive Deutsch Kurs
สถาบัน : Ludwig-MaximDeutschkurse bei der Universität München (DKFA)
ปี พ.ศ. : 2561-2562

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ