นางสาวกุลธิดา เกิดแก่นแก้ว

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
โครงสร้างภาษาไทย
เรียนรู้โครงสร้างทั้งหมดของวิชาภาษาไทยเพื่อนการเรียนการสอนที่ตรงจุดมากยิ่งขึ้น
2 ฿360 จองเลย

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : นิติศาสตร์บันฑิต
สาขา : นิติศาสตร์
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรังสิต
ปี พ.ศ. : 2562