กรกช สิงห์โตแก้ว

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สามา

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ครุศาสตร์
สาขา : สังคม
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปี พ.ศ. : 60

ประวัติการทำงาน

ตำแหน่ง : ครู โรงเรียนเทพประทานพร
บริษัท :
ปี พ.ศ. :
รายละเอียดงานที่ทำ :