โสภัทรัตน์ สุวรรณสุช

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
ชื่อ โสภัทรัตน์ สุวรรณสุข ชื่อเล่น ครูเจ รับสอนภาษาไทยระดับชั้น ป.1-ม.6 คุณครูใจดี เรียนแล้วไม่เครียดแน่นอนค่ะ

เกี่ยวกับติวเตอร์

ชื่อ โสภัทรัตน์ สุวรรณสุข ชื่อเล่น เจ อายุ 23 ปี สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เคยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาไทย โดยเน้นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน รวมถึงการติวเข้ม เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ศึกษาศาสตรบัณฑิต
สาขา : ภาษาไทย
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี พ.ศ. : 2562