นางสาวภารดี ชูหนู

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขา : สังคมศึกษา
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. : 2561