ธนชัย ดาราเย็น

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สวัสดีครับ ผมธนชัย ดาราเย็นครับ ชื่อเล่น นภัทร ครับ ผมสนใจเป็นติวเตอร์วิชาสังคมศึกษาครับ ประวัติการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับติวเตอร์

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม

ตารางสอน

 

ประวัติการศึกษา

หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
สาขา : -
สถาบัน : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปี พ.ศ. : 2558
หลักสูตร : นิติศาสตรบัณฑิต
สาขา : -
สถาบัน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. : 2561
หลักสูตร : ธรรมศึกษาชั้นเอก
สาขา : -
สถาบัน : สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง
ปี พ.ศ. : -