อลิศรา อับดุลลา

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สามารถสอนได้ทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา -มีประสบการณ์สอนในระดับโรงเรียน,วิทยาลัยและสถาบันต่างๆรวมทั้งสิ้น 16 ปี - ปัจจุบันสอนโรงเรียน lnternational แถวสุขุมวิทในระดับ G.1-G.12 ในวิชาหลักภาษาไทยแต่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

เกี่ยวกับติวเตอร์

-มีประสบการณ์สอนในระดับโรงเรียน,วิทยาลัยและสถาบันต่างรวม 9 ปี ประสบการณ์ในสถาบันกวดวิชา รวม 9 ปี ประสบการณ์สอนรวมทั้งสิ้น 16 ปี - ปัจจุบันสอนโรงเรียน lnternational แถวสุขุมวิทในระดับ G.1-G.12 ในวิชาหลักภาษาไทยแต่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสาร -ระดับผู้ใหญ่ วัยทำงานที่สนใจเรียน การสนทนาในชีวิตประจำวันตั้งแต่ระดับเบื้องต้นจนถึงการใช้ที่ทำงาน , มีการทำชุดทดสอบเบื้องต้นให้เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานของตนเองเพื่อหาจุดเริ่มต้นทางการเรียนที่เหมาะสม - ที่สำคัญผู้เรียนเป็นผู้จัดตารางได้เองตามตารางงานของตน * ยืดหยุ่นและให้สิทธิผู้เรียนในการเลือกเวลาเรียนเองได้อย่างเต็มที*

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
Easy English Conversation (online)
-ผู้เรียนจะสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับการเรียน เพราะผู้สอนจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเพลิดเพลิน ให้เกิดความรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยไม่ใช้การท่องจำ!ย้ำไม่ท่องจำ - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo....
รายละเอียดเพิ่มเติม
-ผู้เรียนจะสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยที่ไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับการเรียน เพราะผู้สอนจะทำให้คุณได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเพลิดเพลิน ให้เกิดความรู้สึกสนุกและมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง โดยไม่ใช้การท่องจำ!ย้ำไม่ท่องจำ - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo.call ก็ได้
10 ฿1800 จองเลย
Business English For Daily Life (online)
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานและความเข้าใจในระดับเบื้องต้นหรืออาจไม่มีเลย และต้องการจะมุ่งเน้นการใช้ภาษาให้ตรงกับสายงานของผู้เรียนโดยเฉพาะ - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo.call ก็ได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม
- คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจที่เหมาะกับผู้เรียนที่มีพื้นฐานและความเข้าใจในระดับเบื้องต้นหรืออาจไม่มีเลย และต้องการจะมุ่งเน้นการใช้ภาษาให้ตรงกับสายงานของผู้เรียนโดยเฉพาะ - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo.call ก็ได้
10 ฿1800 จองเลย
คอร์สเตรียมตัวเพื่อสอบวัดระดับทางภาษาต่างๆในทุกรูปแบบ (online)
- เป็นคอร์สเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและให้ได้ผลคะแนนให้ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ - ผู้เรียนที่ต้องการตัวเลือกในการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและผลการรับรองในระดับต่างๆ สามารถระบุแจ้งมาก่อนล่วงหน้าว่าจะสอบหัวข้อใด - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo.call ก็ได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม
- เป็นคอร์สเรียนที่จะช่วยให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้นและให้ได้ผลคะแนนให้ดีที่สุดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ - ผู้เรียนที่ต้องการตัวเลือกในการทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและผลการรับรองในระดับต่างๆ สามารถระบุแจ้งมาก่อนล่วงหน้าว่าจะสอบหัวข้อใด - เรียนผ่านระบบไลน์ จะใช้หรือไม่ใช้vdo.call ก็ได้
10 ฿2200 จองเลย
คอร์สเรียนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ(Thai Foundation Couse)เฉพาะตัว
คอร์สเรียนที่ใช้แบบเรียนไทยที่เข้าใจและเรียนได้แบบง่ายๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนที่ไม่ใช่คนไทย สามารถพูดได้ตั้งแต่วันแรก โดยได้เรียนรู้เรื่อง คำนาม, คำกริยา การสร้างประโยคบอกเล่าสั้นๆ ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ การสร้างประโยครูปแบบต่างๆ เช่น ได้ไหม? ได้ ไม่ได้ เป็นต้น การนับเลข การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกลั...
รายละเอียดเพิ่มเติม
คอร์สเรียนที่ใช้แบบเรียนไทยที่เข้าใจและเรียนได้แบบง่ายๆ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนที่ไม่ใช่คนไทย สามารถพูดได้ตั้งแต่วันแรก โดยได้เรียนรู้เรื่อง คำนาม, คำกริยา การสร้างประโยคบอกเล่าสั้นๆ ประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธ การสร้างประโยครูปแบบต่างๆ เช่น ได้ไหม? ได้ ไม่ได้ เป็นต้น การนับเลข การใช้คำคุณศัพท์เพื่อบอกลักษณะสิ่งของ การแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น ของฉัน ของคุณ การสร้างประโยคโดยใช้ เป็น อยู่ คือ การบอกเวลา และทุกๆท้ายชม.การเรียนจะมีแบบฝึกให้ได้ฝึกทำเพื่อจะได้เข้าใจและพูดได้คล่องขึ้น เพราะจะได้เรียนพื้นฐานการใช้ภาษาไทยโดยครอบคลุมจริงๆ
10 ฿2000 จองเลย
Thai communication for foreigners.
เรียนรู้การใช้บทสนทนาภาษาไทย โต้ตอบ สื่อสารเบื้องต้นได้ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันในประเทศไทยได้อย่างไม่มีอุปสรรค...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนรู้การใช้บทสนทนาภาษาไทย โต้ตอบ สื่อสารเบื้องต้นได้ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันในประเทศไทยได้อย่างไม่มีอุปสรรค
10 ฿2500 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

ประวัติการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการทำงาน

ใบประกาศ

หลักสูตร : ศิลปศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)
สถาบัน : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปี พ.ศ. : 2550
หลักสูตร : ยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
สถาบัน : สถาบันพัฒนาความก้าวหน้า
ปี พ.ศ. : 2549

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ