สุขภเดช เที่ยงทิศ

5 ดาว จากการโหวตทั้งหมด 1 ครั้ง
สวัสดีครับ คุณครูชื่อคุณครูปอ คุณครูคิดว่าในโลกนี้ไม่มีใครไม่เก่ง เพียงแต่เขาขาดโอกาสที่จะเรียนรู้ ถ้าหากมีการเรียนรู้และฝึกฝนก็จะสามารถเก่งได้ ครูปออยากจะมอบความรู้ที่ครูมีให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้รับความรู้กันมากๆ ครูปอเคยสอนพิเศษตั้งแต่ ม.3 เจอคนมามากมาย มีประสบการณ์สอนมาอย่างน้อย 5 ปี

เกี่ยวกับติวเตอร์

-จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเทพินทร์พิทยา จ.ราชบุรี -จบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(พสวท.) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ.ราชบุรี -ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 และค่าย 2 -ผ่านเข้ารอบเจียระไนเพชร โครงการฟิสิกส์เพชรยอดมงกุฏ -สอบ ONET วิชาคณิตศาสตร์ ได้ 100 คะแนนเต็ม -สอบผ่านเจอหงวน ท่องพระธรรมคัมภีร์ 5 บท (ภาษาจีน) มูลนิธีปฐมธรรม ฟาอีฉงเต๋อ ประเทศไทย -เคยทำงานกับชาวอังกฤษ ชาวฟิลิปปิส์ และชาวจีน

คอร์สที่เปิดสอน

คอร์ส เวลาเรียน (ชั่วโมง) ค่าสอนรวม
ฟิสิกส์ พื้นฐาน ม.ปลาย1
ประกอบด้วยเรื่อง ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจ็กไทล์ สามารถที่จะใช้ในการสอบในโรงเรียน และสอบแข่งขัน...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกอบด้วยเรื่อง ความเร็ว ความเร่ง การเคลื่อนที่แนวตรง การเคลื่อนที่แบบโพรเจ็กไทล์ สามารถที่จะใช้ในการสอบในโรงเรียน และสอบแข่งขัน
1 ฿400 จองเลย
ภาษาจีนพื้นฐาน1
ภาษาจีนพื้นฐาน สอนการออกเสียง ระบบพินอิน วิธีการเขียนอักษร ประโยคพื้นฐาน และคำศัพท์พื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้...
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาษาจีนพื้นฐาน สอนการออกเสียง ระบบพินอิน วิธีการเขียนอักษร ประโยคพื้นฐาน และคำศัพท์พื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้
1 ฿400 จองเลย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เรียนวิธีการออกเสียงตามเจ้าของภาษา บทสนทนาอย่างง่าย คำศัพท์พื้นฐาน และโครงสร้างประโยคอย่างง่าย สามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเด็กประถมได้เข้าใจ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เรียนวิธีการออกเสียงตามเจ้าของภาษา บทสนทนาอย่างง่าย คำศัพท์พื้นฐาน และโครงสร้างประโยคอย่างง่าย สามารถอ่านหนังสือภาษาอังกฤษเด็กประถมได้เข้าใจ
1 ฿300 จองเลย
ภาษาอังกฤษ พื้นฐาน การอ่าน
เน้นโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ ระดับกลาง และคำศัพท์ระดับกลาง หลังจากจบคอร์สแล้ว สามารถอ่านหนังสือนิทาน เรื่องสั้น และแชทคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ...
รายละเอียดเพิ่มเติม
เน้นโครงสร้างประโยคในภาษาอังกฤษ ระดับกลาง และคำศัพท์ระดับกลาง หลังจากจบคอร์สแล้ว สามารถอ่านหนังสือนิทาน เรื่องสั้น และแชทคุยกับชาวต่างชาติได้อย่างเข้าใจ
1 ฿400 จองเลย
คณิตศาสตร์ ม.ต้น
-การแก้สมการตัวแปรเดียว -การแยกตัวประกอบ -การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว -การแก้โจทย์ปัญหาสมการตัวแปรเดียว...
รายละเอียดเพิ่มเติม
-การแก้สมการตัวแปรเดียว -การแยกตัวประกอบ -การแก้สมการกำลังสองตัวแปรเดียว -การแก้โจทย์ปัญหาสมการตัวแปรเดียว
1 ฿300 จองเลย
เทคนิกการอินทิเกรต
-อินทิเกรตการแทนค่า -อินทิเกรตบายพาส -อินทิเกรตตรีโกณ -อินทิเกรตพาสเชี่ยวแฟคชั่น
1 ฿300 จองเลย
คณิตศาสตร์ ONET ม.6
ทำข้อสอบโอเน็ตคณิตยังไงให้ได้ 100 เต็ม
1 ฿300 จองเลย
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง1
ไม่เน้นทฤษฎี เน้นการแก้โจทย์ พร้อมสอบ -สมการแบบแยกได้ -สมการเอกพันธ์ -สมกาแบบแม่นตรง
1 ฿300 จองเลย
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง2
-สมการเชิงเส้น -สมการแบร์นูลลี -การประยุกต์
1 ฿300 จองเลย
ฟิสิกส์ แข่งขัน
เน้นการทำโจทย์ เพื่อเตรียมตัวเข้าแข่งขัน พร้อมเทคนิกการทำโจทย์ฟิสิกส์
1 ฿450 จองเลย
ฟิสิกส์ กลุ่มไฟฟ้า
-ไฟฟ้าสถิตย์ -ประจุไฟฟ้า -สนามไฟฟ้า -แรงทางไฟฟ้า -การแก้โจทย์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง
1 ฿300 จองเลย
คณิตศาสตร์ ระดับประถม
เน้นการสอนให้พื้นฐานแน่น เรื่อง การบวกลบคูณหาร เศษส่วน ทศนิยม เรขาคณิต การแก้สมการ ห.ร.ม. ค.ร.น.
1 ฿300 จองเลย
คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์
-การประยุกต์อนุพันธ์ -การประยุกต์อินทิเกรต -การเคลื่อนที่ -กราฟ -การหาสนามไฟฟ้า -กฏการเย็นตัวของนิวตัน
1 ฿450 จองเลย
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
วิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับนักเรียนชั้น ม.ต้น เพื่อเป็นพื้นฐานเข้าสู่ ม.ปลาย
1 ฿300 จองเลย

ตารางสอน

กรุณาสอบถามติวเตอร์ผ่านแชท เพื่อขอทราบตารางสอน ก่อนจองคอร์ส

 

ประวัติการศึกษา

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการศึกษา

ประวัติการทำงาน

กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อดูประวัติการทำงาน

รีวิว

  • รอรีวิวแรกจากคุณอยู่...จองคอร์สเลยสิ